Quantcast Hướng dẫn install YetanotherForum trên localhost

Hướng dẫn install YetanotherForum trên localhost

by Neon Quach 1. Tháng Giêng 2010 01:11

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt yetanotherforum (yaf) trên localhost trước khi go live.

Chuẩn bị
1. Visual Studio 2008 SP1 + Net 3.5 SP1.
2. SQL Express 2005 or latest version.
3. IIS install.
4. Latest version of yaf (1.9.4 RC1)
http://sourceforge.net/projects/yafdotnet/files/

Cách thực hiện

1.Đầu tiên tạo database sử dụng SQL server express, named tùy thích.
2. Extract yaf source code và open yetanotherforum.net solution file.
3. Copy tập tin recommended-NET-web.config trong thư mục webconfigs sang thư mục root và rename thành web.config.


4. Copy toàn bộ *.dll trong thư mục bin\Net3.5 sang bin folder.
5. Tạo chuổi kết nối tới database bằng cách edit lại file db.config like this:

<connectionStrings>

  <addname="yafnet"connectionString="data source=QUACHNGUYEN-PC\SQLEXPRESS;initial catalog=yafforum;UID=sa;PWD=111111" />

</connectionStrings>

Tiến hành build by pressing F5, chúng ta sẽ thấy successful message.

6. Cấu hình IIS (this step maybe skip) http://localhost/yaf/
7. Browse url trong IIS like link above, chúng ta sẽ thấy màn hình sau:Click Next để bắt đầu install, sang màn hình thứ 2, tạo config password


Nếu chúng ta chưa phân quyền ghi thì sẽ gặp màn hình like this,


Chúng ta có thể nhập password bằng tay trong file app.config

&nb sp; ******************************************************************

      ** ConfigPassword Key ** Defaults to: Empty (not installed) **

 

  Password to run configuration (/install/default.aspx) for the forum.

  If you cannot set write permissions on this file (app.config)

  you can manually enter a plain text password here that will

      be required when you attempt to run the configuration. Install/config

      password is required for security reasons.

   -->

      <addkey="YAF.ConfigPassword"value="111111" />

Click Next để tiếp tục bước cài đặt database


 
Ở màn hình thứ 4 này chúng ta có thể tạo mới database bởi việc chọn option 2: Create New DB Connection String, ở đây mình sẽ chọn cách cài đặt database có sẳn ở cách thứ 5 mà chúng ta đả thực hiện. Next.

Test send email, chọn cấu hình smtp trong mail.config trước khi test function này.

Click next để tiếp tục.


Nếu database của chúng ta support Full Text Search thì check vào checkbox, ngược lại.

Sang bước 7 cấu hình cho forum


Chọn cấu hình cho forum với những thông tin như tên forum, múi giờ, tài khoản admin…

Nếu không gặp trở ngại trong quá trình cài đặt thì chúng ta sẽ bắt gặp màn hình cuối này.

Click vào Finish để vào trang chủ của diễn đàn.Chúc các bạn thành công, any question, please fell free to comment, always welcome

Tags: , , ,


Categories: asp.net | open source | yetanother forum

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers