Quantcast bật google analytics cho nopcommerce

bật google analytics cho nopcommerce

by Neon Quach 24. Tháng Bảy 2010 02:21

Nopcommerce xây dựng sẵn chức năng bật và tắt theo dõi thống kê google analytics, theo sau các bước giúp các bạn có thể nhanh chóng enable google analytics cho website của mình.

Trước tiên chúng ta phải tạo tài khoản google analytics và tạo tracking script cho domain mà mình muốn, sau đó có được đoạn script tracking của google

Vào trang http://www.google.com/analytics/ → Access Analytics → chọn domain muốn theo dỏi → Edit → Tiếp tục chọn Edit phía dưới Receiving Data ( Check Status...)


Login vào NopCommerce với quyền admin -> Congiguration -> All Setting

Click chọn Edit thành True nếu muốn enable, chỉnh sửa google ID và javascript code mà chúng ta vừa có được ở bước trên.

Chú ý: Để load script analytics theo dạng bất đồng bộ (asynchronous) chúng ta nên copy và paste code bên tab Advanced, nó cũng làm cải thiện tốc độ load của page.

Hope this help

Tags: , ,


Categories: google | nopCommerce | open source | seo

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers