Quantcast hướng dẫn cài graffiti cms trên localhost

hướng dẫn cài graffiti cms trên localhost

by Neon Quach 24. Tháng Tư 2010 21:01

Graffiti CMS là phần mềm mã nguồn mở viết bằng asp.net C#, được phát triển bởi Telligent, trước đây chúng ta đã biết đến Community Server cũng của cty này, Graffiti giúp chúng ta dễ dàng xuất bản (publish), cũng như dễ dàng quản lý, chỉnh sửa nội dung của bài viết 1 cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần đến kiến thức về lập trình.
Trong bài này mình sẻ huớng dẫn mọi người cách cài đặt Graffiti trên localhost.

Các bước thực hiện:
1. Cài đặt và tải mã nguồn Graffiti.
2. Tạo CSDL, thêm lược đồ (schema) và data cho csdl.
3. Cấu hình chuổi kết nối (connection string).
4. Cài đặt theme cho Graffiti.
5. Thêm mới 1 bài viết và tạo danh mục (catagory)

Let's started!
1. Cài đặt và tải mã nguồn Graffiti.
Trước khi cài đặt Graffiti, máy của chúng ta phải cần có Visual Studio (optinal) và sql server, version mình đang sài là VS2010 và sql2008, nhưng version củ hơn cũng có thể làm được. Download Graffiti tại http://graffiticms.codeplex.com/.

Download the source http://graffiticms.codeplex.com/SourceControl/ListDownloadableCommits.aspx
Download binary: http://graffiticms.com/lib/lib.zip
Giả nén source code, tiếp sau đó giả nén lib.zip và copy toàn bộ *.dll và bỏ vào thư mục \Branches\v1.3\src\Lib.

2. Tạo CSDL, thêm lược đồ (schema) và data cho csdl.
Mặc dù Graffiti support nhiều loại csdl nhưng trong bài này mình sẻ sử dụng csdl sql: Open Sql server và tạo csdl tên là Graffiti, sau đó tiến hành setup schema bằng cách run Branches\v1.3\data\Graffiti_SQL_Schema.sql, tiếp tục cài data Branches\v1.3\data\Graffiti_SQL_Data.sql

Begin inserting data in graffiti_Categories
(1 row(s) affected)
Begin inserting data in graffiti_Comments
Begin inserting data in graffiti_Logs
Begin inserting data in graffiti_ObjectStore
(1 row(s) affected)

3. Cấu hình chuổi kết nối (connection string).
Double click vào Graffiti.sln -> open web.config (có thể dùng notepad...) tìm đến dòng <add name="Graffiti" connectionString="...."
và sửa chúng thành
[code:c#]<add name="Graffiti" connectionString="Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=Graffiti;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=111111"/>[/code]
Run trang default, Graffiti sẻ open màng hình config đầu tiên như hình sau:

graffiti config

Sau khi save xong Graffiti sẻ redirect chúng ta vào phần admin.

graffiti admin section

4. Cài đặt theme cho Graffiti.
Graffiti release với theme mặc định, để thay đổi theme, chúng ta tiến hành download tại http://ooto.info/files/uploads/freshG1.0.zip và giải nén chúng ta có 1 file freshG1.0.xml, đừng quan tâm đến filename, chúng ta sẻ import chúng vào.

Từ admin, chúng ta navigate đến Presentation → Themes
Upload Theme chọn file freshG1.0.xml vừa unrar.

graffiti theme

5. Thêm mới 1 bài viết và tạo danh mục (catagory)
Để tạo 1 bài viết mới chúng ta click chọn Write và nhập tiêu đề, nội dung, và tạo danh  mục mới nếu muốn.

graffiti new article

Tóm lại: Graffiti là phần mềm CMS mã mở, giúp chúng ta xây dựng và publish nội dung động, có thể mở rộng bằng các plug-in,widget, extension... 1 phần mềm tuyệt vời, đơn giản, và dễ sử dụng.

Tags: , , , ,


Categories: asp.net | open source | c# | graffiticms

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers